denise
nijland.

Verpakking en inhoud Enof – Wintergeschenk 2015

Enof Wintergeschenk 2015 Een klantgeschenk in de vorm van een vrolijk pakket waarin typische “Enofmomenten” te vinden zijn. “Bedenk, ontwikkel en produceer een creatief, uniek Wintergeschenk, dat typisch Enof is. Het geschenk moet de klant...

Verpakkingen Saltro – De dokterstas van de toekomst

Saltro’s dokterstas van de toekomst Tijdens mijn stage bij Enof heb ik verschillende middelen ontworpen voor Saltro, een diagnostisch centrum dat door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies zorgverleners ondersteunt bij het bieden van zorg...

Animaties Crisis in het hotel – Melina Siderakis

Crisis in het hotel Hoe moet je als medewerker reageren als zich een crisissituatie voordoet in het hotel?In deze animaties worden twee mogelijke situaties uitgelicht. Melina Siderakis wilde met behulp van animaties haar eindpresentatie van de minor aan de Hoge...

Logo en diverse middelen Coach Department

Huisstijl Coach Department Alle communicatiemiddelen voor een goede start van Coach Department. Coach Department is, zoals de naam al zegt, een bedrijf wat coaching aanbiedt. De coaching draait om het krijgen van meer energie en levenslust. Ik mocht de huisstijl...