Gezondheid in de Amersfoortse wijk Kattenbroek

Een rapportage op mini-formaat: alle belangrijkste cijfers over de gezondheid binnen de Amersfoortse wijk Kattenbroek gevisualiseerd in deze folder.

In opdracht van Gezonde Wijk Amersfoort/GGD regio Utrecht heb ik deze folder mogen ontwerpen. Deze folder vormt de basis voor een reeks aan folders over gezondheid in de verschillende wijken van gemeente Amersfoort. De doelgroep bestaat uit de zorg- en welzijnprofessionals in de desbetreffende wijk.

p

Gezonde Wijk Amersfoort

Gezonde Wijk Amersfoort is een project wat gecoördineerd wordt door GGD regio Utrecht. Met dit project wil de gemeente Amersfoort de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van de stad versterken om zo gezondheidsachterstanden te verminderen. De Gezonde Wijk kan als paraplu dienen om in een wijk te bepalen welke programma’s/projecten nodig zijn. Door meer afstemming en samenwerking tussen zorg en welzijn/sociale domein hopen ze te bereiken dat professionals binnen dit vakgebied meer aandacht krijgen voor preventie.